خیر مقدم گویی به دانش آموزان عزیز

6 مهر 1395
باز گشایی مدارس 
فصل مهر ، فصل رويش جوانه های اميد، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسيد، فصل مهر، فصل آشنايی با خدا، فصل خوشه چينی ستاره ها،فصل همكلاسيهای ديروز و هم نيمكتی های امروز، از راه رسيد.
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم